หน้าแรก ติดต่อเรา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

Thawatchai
ดร. ธวัชชัย นาคะตะ
Sran
นายศรัณย์ สมุทรโคจร
Aumnaj
นายอำนาจ รำเพยพงศ์
thawatchai

ดร. ธวัชชัย นาคะตะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์

การอบรม

 • Audit Committee Program (ACP) 13/2549
 • Director Accreditation Program (DAP) 52/2549

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานกรรมการและกรรมการ บจ. แชร์ กรุ๊ป (เจแปน)
 • กรรมการ บจ. พร็อพเพอร์ตี้ เฟอร์เฟค อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)
 • ประธานกรรมการ บมจ. วีรีเทล
 • ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
 • ประธานกรรมการ บมจ. วีรีเทล
sran

นายศรัณย์ สมุทรโคจรกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขาลอสแอนเจลิส
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขานอทริดซ์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 42/2548

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ LMG Harrods Thailand
 • กรรมการบริหาร บจ. แอล ฟู๊ดส์ โซลูชั่น
 • กรรมการบริหาร บมจ. ล็อกซเล่ย์
 • กรรมการบริหาร บจ. ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง
 • กรรมการบริหาร บจ. ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • กรรมการบริหาร บมจ. ล็อกซเล่ย์
aumnaj

นายอำนาจ รำเพยพงศ์กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ชาล์ล็อตต์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 82/2552

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บจ. เอ็น. วาย รับเบอร์
 • กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บจ. เอ็น. วาย. พืชไร่
 • รองกรรมการผู้จัดการ บจ. เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนต์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี